Konsultacje

Wstępna rozmowa (1-3 sesje) z psychoterapeutą służąca diagnozie problemów i ustaleniu najlepszej formy pomocy.

Psychoterapia indywidualna

Regularne, 50 minutowe, cotygodniowe spotkania z psychoterapeutą:

  • Psychoterapia krótkoterminowa – cykl do 20 spotkań skoncentrowanych na rozwiązaniu konkretnych problemów osobistych,
  • Psychoterapia długoterminowa – trwająca co najmniej rok praca z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, depresji, lęku, zaburzeń psychosomatycznych ukierunkowana na głębsze poznanie siebie i zrozumienie przyczyn swoich problemów oraz zwiększenie satysfakcji z życia poprzez zmianę funkcjonowania i przejęcie się kontroli nad własnym życiem.

Psychoterapia grupowa

Zaburzenia i problemy psychiczne mają złożone i wielowymiarowe przyczyny. Większość z nich ma jednak swoje korzenie w relacjach międzyludzkich i na te relacje wpływa. W terapii grupowej można obserwować, analizować i zmieniać ukształtowane schematy funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi i samym sobą. Leczenie odbywa się więc w grupie, poprzez grupę i przy udziale grupy. Grupa jest czymś więcej niż zbiorem kilku osób – stanowi zupełnie nową jakość, a zachodzące w niej zjawiska sprawiają, że jest jak jedna osoba.

Grupa w Centrum Psychoterapii jest grupą długoterminową. Może w niej uczestniczyć od 6 do 8 osób. Minimalny czas uczestnictwa jednej osoby to dwa lata. Po odejściu jednej osoby na jej miejsce może zostać przyjęta następna. Sesje odbywają się w każdą środę od godz. 18.00 do 19.30. Grupa ta adresowana jest do osób borykających się z problemami emocjonalnymi lub/i mających trudności w relacjach z innymi osobami.
Do udziału w grupie kwalifikuje terapeuta prowadzący – Marek Rodziewicz (tel. 605 854 172).

Psychoterapia małżeńska i par

Dotyczy związku (małżeństwo, związek partnerski) i wskazana jest w sytuacji, gdy partnerzy czują, że oddalili się od siebie, nie mogą się porozumieć, a wzajemne pretensje niszczą ich związek, lub z innych powodów są nim rozczarowani.

Psychoterapia rodzin

Praca terapeutyczna koncentruje się na diagnozie problemów utrudniających funkcjonowanie całej rodziny lub poszczególnych jej członków oraz na zmianie destrukcyjnych wzorców funkcjonowania. Zmiany mogą dotyczyć:

  • Sposobu komunikacji
  • Zasad obowiązujących w rodzinie
  • Pełnienia ról w rodzinie
  • Granic miedzy poszczególnymi członkami rodziny
  • Kontaktów z rodzinami pochodzenia
  • Celów i sposobów wychowania dzieci
  • Sposobów rozwiązywania konfliktów itd
Zamknij