Karolina Ważny

Psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr certyfikatu 277), trener umiejętności psychospołecznych.

Absolwentka 4-letniej Szkoły Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA, w Warszawie. Odbyła staż kliniczny w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto ukończyła roczny kurs terapii poznawczo-behawioralnej zorganizowany przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Multi-Family Therapy (MFT) zorganizowany przez UJ Collegium Medicum oraz Anna Freud Centre. Psychoterapią zajmuje się od 2007 roku. Swoje doświadczenie zdobywała w pracy jako psychoterapeuta w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin. Obecnie pracuje w ramach prywatnej praktyki, świadcząc psychoterapię indywidualną i par, łącząc podejście systemowe i psychodynamiczne. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Jest członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Marek Rodziewicz

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 591), interwent, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, trener i superwizor aplikant Wideotreningu Komunikacji. Psychoterapią zajmuje się od 1999 r. Ukończył 5,5 letni Kurs Psychoterapii (Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), Studium Umiejętności Psychologicznych (Centrum Psychoedukacji i Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień), szereg szkoleń związanych z interwencją kryzysową i psychoterapią. Swoje doświadczenie zawdzięcza pracy w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, gdzie prowadził psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin oraz pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego (psychoterapia indywidualna i grupowa). Posiada doświadczenie pracy z osobami chorymi psychicznie i kilkuletnią praktykę prowadzenia terapii grupowej dzieci metodą psychodramy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia Trenerów Wideotreningu Komunikacji.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Ela

Elżbieta Lech

Psychoterapeuta, interwent kryzysowy, trener umiejętności psychospołecznych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu kryzysów psychologicznych i interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studium pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, kurs terapii rodzin w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Uczestniczka czteroletniego kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (numer rekomendacji: 264), w trakcie certyfikacji z zakresu psychotraumatologii w European Society for Traumatic Stress Studies oraz z interwencji kryzysowej. Swoje doświadczenie zawdzięczam pracy jako specjalista ds. społecznych-interwent kryzysowy oraz psychoterapeuta w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, gdzie pracowałam indywidualnie, rodzinnie i grupowo z osobami w kryzysie, w szeroko rozumianej trudnej sytuacji osobistej i rodzinnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Dbam o wysoki standard mojej pracy poprzez ciągłe dokształcanie się oraz poddaję moją pracę stałej superwizji tzn. omawiam moją pracę z doświadczonym superwizorem.

Zamknij