Karolina Ważny

psycholog, psychoterapeuta, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka 4-letniej Szkoły Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA, w Warszawie, w trakcie zdobywania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Odbyła staż kliniczny w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto ukończyła roczny kurs terapii poznawczo-behawioralnej zorganizowany przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawdzięcza pracy w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin w podejściu systemowym. Od lat zajmuje się również pracą interwencyjną, w trakcie której udziela pomocy osobom w kryzysie - zagrożonym suicydalnie, doświadczającym utrat, ofiarom przemocy domowej oraz osobom agresywnym. Od 2006 roku jest realizatorem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Stalowej Woli.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji dwóch certyfikowanych superwizorów (Ilona Kołbik , Alina Naporowska).

Marek Rodziewicz

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 591), interwent, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, trener i superwizor aplikant Wideotreningu Komunikacji. Od 13 lat zajmuje się psychoterapią. Ukończył 5,5 letni Kurs Psychoterapii (Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), Studium Umiejętności Psychologicznych (Centrum Psychoedukacji i Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień), szereg szkoleń związanych z interwencją kryzysową i psychoterapią. Swoje doświadczenie zawdzięcza pracy w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Od 2006 r. jest koordynatorem i realizatorem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Posiada doświadczenie pracy z osobami chorymi psychicznie i kilkuletnią praktykę prowadzenia terapii grupowej dzieci metodą psychodramy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia Trenerów Wideotreningu Komunikacji.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji dwóch certyfikowanych superwizorów (Ryszard Izdebski, Ilona Kołbik).