Karolina Ważny

psycholog, psychoterapeuta, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka 4-letniej Szkoły Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA, w Warszawie, w trakcie zdobywania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Odbyła staż kliniczny w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto ukończyła roczny kurs terapii poznawczo-behawioralnej zorganizowany przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawdzięcza pracy w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin w podejściu systemowym. Od lat zajmuje się również pracą interwencyjną, w trakcie której udziela pomocy osobom w kryzysie - zagrożonym suicydalnie, doświadczającym utrat, ofiarom przemocy domowej oraz osobom agresywnym. Od 2006 roku jest realizatorem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Stalowej Woli.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Marek Rodziewicz

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 591), interwent, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, trener i superwizor aplikant Wideotreningu Komunikacji. Psychoterapią zajmuje się od 1999 r. Ukończył 5,5 letni Kurs Psychoterapii (Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), Studium Umiejętności Psychologicznych (Centrum Psychoedukacji i Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień), szereg szkoleń związanych z interwencją kryzysową i psychoterapią. Swoje doświadczenie zawdzięcza pracy w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Od 2006 r. jest koordynatorem i realizatorem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Posiada doświadczenie pracy z osobami chorymi psychicznie i kilkuletnią praktykę prowadzenia terapii grupowej dzieci metodą psychodramy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia Trenerów Wideotreningu Komunikacji.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.