Konsultacje

Wstępna rozmowa (1-3 sesje) z psychoterapeutą służąca diagnozie problemów i ustaleniu najlepszej formy pomocy.

Psychoterapia indywidualna

Regularne, 50 minutowe, cotygodniowe spotkania z psychoterapeutą:

  • Psychoterapia krótkoterminowa – cykl do 20 spotkań skoncentrowanych na rozwiązaniu konkretnych problemów osobistych,
  • Psychoterapia długoterminowa – trwająca co najmniej rok praca z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, depresji, lęku, zaburzeń psychosomatycznych ukierunkowana na głębsze poznanie siebie i zrozumienie przyczyn swoich problemów oraz zwiększenie satysfakcji z życia poprzez zmianę funkcjonowania i przejęcie się kontroli nad własnym życiem.

Psychoterapia małżeńska i par

dotyczy związku (małżeństwo, związek partnerski) i wskazana jest w sytuacji, gdy partnerzy czują, że oddalili się od siebie, nie mogą się porozumieć, a wzajemne pretensje niszczą ich związek, lub z innych powodów są nim rozczarowani.

Psychoterapia rodzin

praca terapeutyczna koncentruje się na diagnozie problemów utrudniających funkcjonowanie całej rodziny lub poszczególnych jej członków oraz na zmianie destrukcyjnych wzorców funkcjonowania. Zmiany mogą dotyczyć:

  • Sposobu komunikacji
  • Zasad obowiązujących w rodzinie
  • Pełnienia ról w rodzinie
  • Granic miedzy poszczególnymi członkami rodziny
  • Kontaktów z rodzinami pochodzenia
  • Celów i sposobów wychowania dzieci
  • Sposobów rozwiązywania konfliktów itd.
Zamknij